Własne definicje błędów w MS SQL Server

Często spotykamy się z sytuacjami gdzie tworząc swoje procedury składowane używamy funkcji RAISERROR() i obsługujemy podobne systuacje (zdarzenia) wyjątkowe. Używając sp_addmessage możemy dodać na stałe własny często występujący komunikat błędów. Sp_addmessage dodaje do sys.messages nasz własny komunikat błędu, który jesteśmy wstanie wywołać przy pomocy Raiserror(). I tak np. utworzymy nowy Czytaj dalej…