W dniu 13 kwietnia 2023 r. został wydany pakiet aktualizacji zbiorczej 3 (CU3) dla Microsoft SQL Server 2022. Ta aktualizacja zawiera 9 poprawek , które zostały wydane po wydaniu aktualizacji zbiorczej 2 programu SQL Server 2022 i aktualizuje składniki w następujących kompilacjach:

  • SQL Server — wersja produktu: 16.0.4025.1 , wersja pliku: 2022.160.4025.1
  • Usługi analityczne — wersja produktu: 16.0.43.211 , wersja pliku: 2022.160.43.211

Problemy w aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zbiorczej zewnętrzne źródła danych korzystające z drivera ODBC mogą przestać działać. Podczas próby wykonania kwerendy tabel zewnętrznych, które zostały utworzone przed zainstalowaniem tej aktualizacji zbiorczej, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Msg 7320, Level 16, State 110, Line 68
Cannot execute the query „Remote Query” against OLE DB provider „MSOLEDBSQL” for linked server „(null)”. Object reference not set to an instance of an object.

Jeśli spróbujesz utworzyć nową tabelę zewnętrzną, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

Msg 110813, Level 16, State 1, Line 64
Object reference not set to an instance of an object.

Aby obejść ten problem, możesz odinstalować tę zbiorczą aktualizację lub dodać słowo kluczowe Driver do argumentu CONNECTION_OPTIONS.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl