Od jakiegoś czasu w SSMS po wykonaniu zapytania w zakładce Messages pojawia się napis:

Completion time: 2021-09-17T08:45:39.1451539+01:00

Jest to czasem bardzo denerwujące. Aby wyłączyć takie zachowanie należy w menu w opcjach SSMS wejść na liście w pozycję Query Execution->SQL Server->Advenced. Tam po prawej stronie należy odznaczyć pozycję „Show completion time”.

Pozycja Menu: Tools->Options


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl