Wykonujesz z poziomu kroku w zadaniu (Jobie – tak chyba lepiej brzmi) instrukcję Powershell. Jest ich dosyć dużo, ale spostrzegasz, że tylko dwa wątki są wykonywane są wykonywane a reszta czeka.

Jest to spowodowane domyślną wartością Max_worker_threads dla PowerShell ustawioną na 2. W celu zmiany należy wykonać poniższy skrypt. Z select należy odczytać wartość subsystem_id, a następnie wstawić ją do drugiej części w UPDATE.

SELECT s.subsystem_id, 
    s.subsystem, 
    m.[text] AS [description], 
    s.max_worker_threads
FROM msdb.dbo.syssubsystems s
INNER JOIN msdb.sys.messages m 
  ON s.description_id = m.message_id 
    AND m.language_id = 1033 --English  UPDATE msdb.dbo.syssubsystems
  SET max_worker_threads = 10
  WHERE subsystem_id = 12
Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl