W dniu wczorajszym na portalu VirtualStudy.pl rozpoczął się nowy cykl czwartkowych spotkań składający się z 10 sesji poświęconych IP v 6.

 

Osobą prowadzącą był Jacek Światowiak.

 

 

Sesja 1 – Wstęp do IPv6 oraz zagadnienia adresacji – 10 listopad – 20:30
Zagadnienia które zostały poruszone na sesji:

 • Ograniczenia protokołu IPv4
 • NAT
 • Nowe funkcjonalności
 • Obiekty i ich nazewnictwo w kontekście protokołu IPv6
 • Problemy sieciowe, które miało rozwiązać wprowadzenie protokołu IPv6
 • IPv6 w sieciach LAN
 • Zagadnienia adresacji
 • Typy adresów
 • Model adresowania
 • Reprezentacja adresów
 • Kompresja zer
 • Prefiks adresów IPv6
 • Adresy IPv6 typu unicast
 • Globalne adresu unicastowe
 • Unicastowe adresy lokalnego przeznaczenia
 • Adresy lokalne łącza – Link-Local Adres
 • Adresy lokalne miejsca – Site-Local Adres
 • Identyfikator Zone ID dla adresów lokalnych
 • Unikalne lokalne adresy IPv6 typu unicast
 • Adresy IPv6 specjalnego przeznaczenia
 • Adresy IPv6 typu multicast
 • Identyfikator interfejsu w adresie IPv6

Bliższe informacje na stronie protokół internetowy w wersji 6

 


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl