Podczas instalacji SQL Server 2019 dwa serwisy:

  • SQL Server PolyBase Engine
  • SQL Server PolyBase Data Movement

nie uruchamiały się. Był generowany błąd „The request failed or the service did not respond in a timely fashion

Komunikat błędu

Przyczyn tego błędu może być kilka:

1. Wygaśnięcie hasła dla konta, na którym uruchomiona była usługa

2. Zmiana hasła dla konta, na którym była uruchomiona usługa bez aktualizacji poświadczeń dla usługi

3. Nieprawidłowa konfiguracja protokołów sieciowych

W tym wypadku była to nieprawidłowa konfiguracja protokołów sieciowych. Należy uruchomić SQL Server Configuration Manager i w SQL Server Network Configuration\Client Protocols oraz w SQL Native Client 11.0 Configuration \Client Protocols włączyć TCP/IP oraz Named Pipes.


włączanie Named Pipes i TCP/IP

Po tej czynności wystarczy zrestartować usługi SQL Server a następnie ponownie uruchomić usługi Polybase

Działające usługi PolyBase

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl