Niedawno co w maju wydana została wersja CTP 2.0 SQL Server 2022 a już 27 lipca 2022 r. mamy kolejną wersję CTP 2.1

Preview buildVersion numberDate
CTP 2.116.0.700.4July 27, 2022
CTP 2.016.0.600.9May 20, 2022

Oto kilka najważniejszych nowych funkcji w CTP 2.1:

 • Funkcja CREATE EXTERNAL TABLE AS SELECT, która umożliwia tworzenie zewnętrznej tabeli i równoległe eksportowanie danych do innej lokalizacji.
 • Obsługa formatu tabeli delta dla Polybase. Umożliwiając programowi SQL Server wykorzystanie formatu tabeli delta dla operacji OPENROWSET, CREATE EXTERNAL TABLE i CREATE EXTERNAL TABLE AS SELECT.
 • Integracja Object Storage (Data Lake Virtualization) — zaktualizowana lokalizacja certyfikatu zgodnego z S3 dla SQL Server w systemie Linux.
 • Optymalizacja planu wykonania zapytań uwzględniająca parametry (ma usunąć problem z Parameter sniffing.
 • Informacja zwrotna o „Degree of parallelism” (DOP)
 • Query Store jest domyślnie włączony dla nowych baz danych.
 • Rozszerzenie platformy Azure dla SQL Server jest teraz opcjonalne podczas instalacji.
 • Automatyczne przechowywanie skrótów dla SQL Ledger.
 • Dodano 3 dodatkowe stałe role na poziomie serwera
 • Nowe funkcje i składnia T-SQL, takie jak
  • APPROX_PERCENTILE_DISC(),
  • APPROX_PERCENTILE_CONT(),
  • DATETRUNC(),
  • Predykat IS [NOT] DISTINCT FROM
  • Zestaw funkcji do OPERACJI bitowych LEFT_SHIFT, RIGHT_SHIFT, BIT_COUNT, GET_BIT, SET_BIT

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl