Zapowiedź mojej sesji na SQL Saturday #824 – „Cut the tables into partitions v.2”

W lutym 2018 r. na spotkaniu warszawskiej grupy Data Comunnity Poland prowadziłem sesję o tematyce partycjonowania „Kroimy tabele na partycje”. Ze względu na duże zainteresowanie postanowiłem powtórzyć tę sesję na SQL Saturday #824 w Krakowie, ale w nieco zmienionej formie. Podczas tej sesji zaprezentowana zostanie jedna z technik optymalizacji baz Czytaj dalej…

Update w pętli dużej ilości danych tak aby nie przepełnić loga

Bardzo często zdarza się, że trzeba dokonać zmian na wielu milionach rekordów. Wykonując update czy delete na takiej ilości rekordów w ramach jednej transakcji doprowadzamy do sytuacji rozrostu loga transakcyjnego. Oczywiście jeżeli byśmy takie operacje wykonywali małymi porcjami to powstało by dużo transakcji i po zakończeniu każdej z nich silnik Czytaj dalej…

Procedura zwracająca nazwę FG na podstawie funkcji, schemy i kolumny partycjonującej

Na co dzień pracując z tabelami i indeksami partycjonującymi stworzyłem procedurę, która na podstawie parametrów wejściowych zwraca nazwę grupy plików, na której założona jest wybrana partycja. Parametry wejściowe procedury to: @PartitionFunction – nazwa funkcji partycjonującej @PartitionSchema – nazwa schemy partycjonującej @RangeValue – wartość kolumny partycjonującej. Uwaga, obsługiwany jest typ INT Czytaj dalej…