CONVERT_IMPLICIT – jak wyszukać?

W poprzednim wpisie opisałem zjawisko CONVERT_IMPLICT. Teraz chcę przedstawić jeden ze skryptów, przy pomocy, którego można wyszukać miejsca występowania tego niepożądanego zjawiska. Generalnie informację o występowaniu niejawnej konwersji typów danych możemy znaleźć w planie wykonania zapytań i skrypt właśnie przeszukuje te informacje Poniżej jeszcze lekko zmieniony skrypt, który umożliwia „Normalne” Dowiedz się więcej…

CONVERT_IMPLICIT wyjaśnienie

O CONVERT_IMPLICIT mówimy wtedy, gdy SQL Server napotka w predykatach (klauzula WHERE lub klauzula JOIN) porównanie dwóch różnych typów danych. Wtedy jedna strona wartości zostanie przekonwertowana na typ danych drugiej strony. Ten proces bardzo obciąża procesor, we/wy i pamięć. Za każdym razem, gdy funkcja CONVERT_IMPLICIT zostanie uruchomiona przez zapytanie, zwykle zajmuje Dowiedz się więcej…

Nie można usunąć Maintenance Plan – błąd Indeks poza zakresem

Zaobserwowałem problem z planem konserwacji (Maintenance Plan), którego nie mogę usunąć. Podczas próby skasowania pojawia się następujący błąd: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.Parameter name: index (mscorlib) Analogiczny błąd powstaje przy próbie wykasowania joba, który został utworzony z poziomu Maintenance Dowiedz się więcej…