Nie można usunąć Maintenance Plan – błąd Indeks poza zakresem

Zaobserwowałem problem z planem konserwacji (Maintenance Plan), którego nie mogę usunąć. Podczas próby skasowania pojawia się następujący błąd: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.Parameter name: index (mscorlib) Analogiczny błąd powstaje przy próbie wykasowania joba, który został utworzony z poziomu Maintenance Dowiedz się więcej…

Identyfikacja funkcji bazy danych ograniczonych do danej wersji programu SQL Server

Odpowiemy sobie na pytanie czy wybrana baza danych korzysta z funkcji ograniczonych do określonej edycji SQL Server. Po zaimplementowaniu w bazie danych dowolnej funkcji, takiej jak kompresja danych , partycjonowanie, Transparent Data Encryption czy CDC (Change Data Capture) serwera SQL w wersji Enterprise Edition, funkcje te wewnętrznie zmienią sposób, w Dowiedz się więcej…

Tworzenie własnej procedury składowanej jako procedury systemowej

Często zdarza się, że gdy korzystamy z wbudowanych procedur składowanych SQL Server to czegoś nam brakuje. Zacznijmy od tego, że takie procedury składowane traktowane jako systemowe procedury SQL server charakteryzują się tym, że: Tworząc procedurę składowaną w systemowej bazie danych master SQL Server z prefixem sp_ Podczas uruchamiania procedury z Dowiedz się więcej…

Sys.dm_os_ Performance_counters – opis wartości liczników

„Performance counters”, które są elementem SQL Server wykorzystujemy jako narzędzia do monitorowania różnych aspektów kondycji instancji. Jest on dostępny jako dynamiczny widok zarządzania (DMV) w SQL Server, a mianowicie sys.dm_os_ Performance_counters . Dane uzyskiwane z tego widoku mają postać surową, którą dopiero należy odpowiednio zinterpretować, zanim będzie można je zastosować. Dowiedz się więcej…

Konwersja znacznika czasu UNIX (bigint) na datetime w SQL Server

Na podstawie Wikipedii dowiadujemy się, że w systemie operacyjnym Unix i pochodnych czas jest przedstawiany jako 32-bitowa liczba sekund, które upłynęły od godziny 00:00:00 w czwartek, 1 stycznia 1970 czyli uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Na tej podstawie można już przekonwertować znacznik czasu UNIX na typ datetime w SQL Server. Dostajemy następujący Dowiedz się więcej…

Wyciągnięcie wartości parametrów zapisanych w planach zapytań

Bardzo często gdy przeprowadzamy proces optymalizacji zapytań przeglądamy wygenerowane plany zapytań. Na tej podstawie można dokonać pewnych optymalizacji, ale czy zawsze ? Często mamy doczynienia z procedurami składowanymi czy też sparametryzowanymi zapytaniami ad-hoc. Przeglądając zapytania dochodzimy do wniosku, że tak do końca nie jesteśmy wstanie stwierdzić jak powinien być wygenerowany Dowiedz się więcej…