Problem połączenia z OpenVPN

Uruchamiając OpenVPN-a jeśli otrzymamy komunikat błędu: ROUTE: route addition failed using CreateIpForwardEntry: Access is denied. [status=5 if_index=20] env_block: add PATH=C:\Windows\System32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem ERROR: Windows route add command failed [adaptive]: returned error code 1 należy zmienić właściwości pliku openvpn-gui.exe i ustawić na nim uruchamianie jako administrator. Tutaj drobna uwaga: Jeżeli jesteśmy zalogowani jako Dowiedz się więcej…