W dniu 15 czerwca 2023 r. został wydany nowy pakiet aktualizacji zbiorczych #CU5 do Microsoft SQL Server 2022. Aktualizacja zawiera 31 poprawek, które zostały wydane po wydaniu aktualizacji zbiorczej SQL Server 2022 r. 4 i aktualizuje składniki w następujących kompilacjach:

  • SQL Server — wersja produktu: 16.0.4045.3, wersja pliku: 2022.160.4045.3
  • Analysis Services — wersja produktu: 16.0.43.218, wersja pliku: 2022.160.43.218

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl