Po prawidłowej instalacji Microsoft Webmatrix w wersji 2.0 pojawia się nam ekran powitalny Webmatrixa.

 

W dolnej części ekranu znajduje się checkbox o treści „Do not show this screen on start-up„. Jeżeli zaznaczymy checkbox to przy próbie ponownego uruchomienia WebMatrixa aplikacja się „wysypuje” z błędem uniemożliwiając tym samym odznaczenie jej. Błąd ten występuje jedynie w  przypadkuczystegoWebMatrixa, przy pomocy którego nie stworzyliśmy jeszcze żadnej strony.

W celu usunięcia tego błędu należy wykasować plik WebMatrix.preferences znajdujący się w folderze

„C:\Users\NAZWA UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\Microsoft\WebMatrix\7.9.0.0\”.

Podczas uruchomienia aplikacji plik ten zostanie stworzony od nowa z domyślnymi ustawieniami.

W przypadku gdy w Microsoft Matrix utworzono już jakąkolwiek stronę i został zaznaczony powyższy checkbox, zmiany możemy dokonać poprzez wejście w Options (rozwinąć należy pierwszą listę na wstążce lub wybrać kombinację ALT+F) a w nim w zakładce General  zaznaczyć checkbox „Show Quick Start screen on start-up”.

Kategorie: Microsoft

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl