Jak zmienić nazwy wybranych/wszystkich plików w danym katalogu

Najpierw należy uruchomić z poziomu MS Windows „Command Promt” jako Administrator.

Poniżej skrypt, który zmienia nazwy plików w aktualnym katalogu. Zmieniamy w tym przykładzie rozszerzenia plików z log na ldf.


for %x in (*.log) do ren "%x" *.ldf

Skrypt taki można uruchomić również rekursywnie zmieniając nazwy wybranych plików w aktualnym katalogu oraz we wszystkich podkatalogach znajdującym się w wybranym miejscu

for /R %x in (*.log) do ren "%x" *.ldf

Kategorie: Windows

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl