Data Collector – „Query Statistics” – naprawa „validation status VS_NEEDSNEWMETADATA”

W swojej codziennej pracy używam Data Collector w SQL Server 2012. Zdarza się, że czasami występują błędy na kolektorach. Ostatnio spotkałem się z następującym błędem, który znalazłem w logu data collector, a dotyczył on  „Query Statistics”. Opisywany kolektor można podejrzeć w SSMS w gałęzi Management\System Data Collection Sets\Query Statistics..   Czytaj dalej…

Batch Separator „GO”

Bardzo często pracując w MS SQL Server Management Studio wpisujemy komendy po, których odruchowo dodajemy tajemnicze GO. Co to takiego? Go jest to tzw. Batch Separator. Oddziela on nam poszczególne komendy, które muszą zostać wykonane. np. Istnieje również możliwość kilkukrotnego powtórzenia danej komendy. Należy wtedy po Go podać jako parametr Czytaj dalej…

Zmiana maksymalnej ilości wpisów w logach historii SQL Server Agenta

Nieraz spotykamy się z sytuacjami gdzie domyślne ustawienia parametrów są niewystarczające i nas ograniczają. Tak też może być z niewystarczającą ilością wpisów w logu historii Jobs dla SQL Server Agenta. Domyślnie dla jednego Joba ilość ta wynosi 100, a dla wszystkich jobów 1000 wpisów. Powyższy problem można rozwiązać zmieniając parametry Czytaj dalej…