Nieraz spotykamy się z sytuacjami gdzie domyślne ustawienia parametrów są niewystarczające i nas ograniczają.

Tak też może być z niewystarczającą ilością wpisów w logu historii Jobs dla SQL Server Agenta. Domyślnie dla jednego Joba ilość ta wynosi 100, a dla wszystkich jobów 1000 wpisów.

Powyższy problem można rozwiązać zmieniając parametry ograniczające lub też znosząc jakiekolwiek ograniczenia.

 

Po uruchomieniu MS SQL Server Management Studio, w pierwszej kolejności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na SQL Server Agent w Object Explorer i wybrać pozycję History w oknie Properties.

 

Wyświetla się okno z następującymi parametrami:

  • Limit size of job history log – odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie limitów dotyczących maksymalnej wielkości loga.

 

W przypadku wybrania opcji „Limit size of job history log” mamy dostępne dwa ustawienia:

  • Maximum job history log size (in rows) – Maksymalna wielkość loga podana w wierszach dla wszystkich jobów (Domyślna wartość 1000).
  • Maximum job history rows per job – maksymalna ilość wierszy dla jednego joba (Domyślna wartość 100).

 

Można również ustawić automatyczne usuwanie wpisów z loga określonym czasie. W tym celu należy zaznaczyć:

  • Remove agent history – możliwość ustawienia automatycznego usuwania wpisów w logach starszych niż ustawiona wartość.
    Do dyspozycji mamy jednostki: Dni, Tygodnie i Miesiące.

 

Kategorie: SSMS

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl