W listopadzie 2021 Adam Machanic wydał nową wersję popularnej procedury sp_WhoIsActive oznaczoną numerem 12.0

Co nowego zobaczymy w tej wersji?


  • Nowy parametr,  @get_memory_info, który udostępnia informacje o przyznaniu pamięci, zarówno w kolumnach skalarnych najwyższego poziomu: max_used_memory, request_memory, granted_memory, jak i nowej kolumnie memory_info typu XML
  • Lepsza obsługa nowszych typów waitów do obsługi paralelizmu CX*, które zostały dodane po 2016 r.
  • Identyfikator implicit_transaction najwyższego poziomu, dostępny w  @get_transaction_info=1
  • Dodano  context_info i  original_login_name do kolekcji additional_info 
  • Szereg drobnych poprawek błędów
Informacje dotyczące równoległości:
EXEC sp_WhoIsActive @get_task_info = 2 ;

W kolumnie wait_info, jeśli zapytania trafiają na paralelizm to teraz zawarte będą informacje o CXPACKET, CXCONSUMER, CXSYNC_PORT i CXSYNC_CONSUMER.

W przypadku niejawnych informacji o transakcji:
EXEC sp_WhoIsActive @get_transaction_info = 1 ;

Pojawia się nowa kolumna IMPLICIT_TRAN, która wskaże, czy np. sterownik JDBC transakcji niejawnych.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl