Szybki strzał: Zmiana nazw plików z cmd

Jak zmienić nazwy wybranych/wszystkich plików w danym katalogu Najpierw należy uruchomić z poziomu MS Windows „Command Promt” jako Administrator. Poniżej skrypt, który zmienia nazwy plików w aktualnym katalogu. Zmieniamy w tym przykładzie rozszerzenia plików z log na ldf. Skrypt taki można uruchomić również rekursywnie zmieniając nazwy wybranych plików w aktualnym Dowiedz się więcej…

Co nowego w sp_whoisactive v. 12.0

W listopadzie 2021 Adam Machanic wydał nową wersję popularnej procedury sp_WhoIsActive oznaczoną numerem 12.0 Co nowego zobaczymy w tej wersji? Nowy parametr,  @get_memory_info, który udostępnia informacje o przyznaniu pamięci, zarówno w kolumnach skalarnych najwyższego poziomu: max_used_memory, request_memory, granted_memory, jak i nowej kolumnie memory_info typu XML Lepsza obsługa nowszych typów waitów do obsługi Dowiedz się więcej…

Skrypt zwracający szczegółową informację o partycjach i zakresach.

Przedstawiam poniżej skrypt, który zwraca szczegółową informację o partycjach i ich zakresach. W zmiennej @TableName należy podać nazwę badanej tabeli wraz ze schemą. DECLARE @TableName SYSNAME = 'sales.InvoiceLinesPartitioning’ SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(pstats.object_id) AS SchemaName ,OBJECT_NAME(pstats.object_id) AS TableName ,ps.NAME AS PartitionSchemeName ,ds.NAME AS PartitionFilegroupName ,pf.NAME AS PartitionFunctionName ,CASE pf.boundary_value_on_right WHEN 0 THEN 'Range Dowiedz się więcej…

Procedura zwracająca nazwę FG na podstawie funkcji, schemy i kolumny partycjonującej

Na co dzień pracując z tabelami i indeksami partycjonującymi stworzyłem procedurę, która na podstawie parametrów wejściowych zwraca nazwę grupy plików, na której założona jest wybrana partycja. Parametry wejściowe procedury to: @PartitionFunction – nazwa funkcji partycjonującej @PartitionSchema – nazwa schemy partycjonującej @RangeValue – wartość kolumny partycjonującej. Uwaga, obsługiwany jest typ INT Dowiedz się więcej…