Komenda dbcc checkprimaryfile przyjmuje dwa parametry.

  • Pierwszym parametrem jest fizyczna nazwa pliku
  • drugim parametrem jest liczba całkowita z przedziału od 0 do 3.

Poniżej przedstawiam opis tych wartości:

0 – zwraca wartość 1, jeśli plik jest plikiem podstawowej bazy danych
1 – zwraca nazwę, rozmiar, maksymalny rozmiar, status i ścieżkę wszystkich plików powiązanych z bazą danych
2 – zwraca nazwę bazy danych, wersję i sortowanie
3 – zwraca nazwę, status, i ścieżka do wszystkich plików powiązanych z bazą danych

Uruchommy nasze polecenie DBCC ze wszystkimi czterema opcjami i zobaczmy, jakie dane wyjściowe nam daje.

DBCC CHECKPRIMARYFILE('D:\SQLData\dba.mdf',0) WITH NO_INFOMSGS
DBCC CHECKPRIMARYFILE('D:\SQLData\dba.mdf',1) WITH NO_INFOMSGS
DBCC CHECKPRIMARYFILE('D:\SQLData\dba.mdf',2) WITH NO_INFOMSGS
DBCC CHECKPRIMARYFILE('D:\SQLData\dba.mdf',3) WITH NO_INFOMSGS


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl