Wyciągając różne informacje z Extended Events a zwłaszcza event_name dotyczące czasów można zaobserwować, że wartości zwracane są w różnych jednostkach czasu (milisekundy, mikrosekundy).

Poniżej przedstawiam zestawienie takich zdarzeń

package_nameevent_nameDurationUnit
sqloswait_infomilliseconds
sqloswait_completedmilliseconds
sqloswait_info_externalmilliseconds
sqlserversql_statement_completedmicroseconds
sqlserversp_statement_completedmicroseconds
sqlserverrpc_completedmicroseconds
sqlservermodule_endmicroseconds
sqlserversql_batch_completedmicroseconds
sqlserverlogoutmicroseconds
sqlserverattentionmicroseconds
sqlserverexisting_connectionmicroseconds
sqlserversql_statement_post_compilemilliseconds
sqlserverlock_acquiredmicroseconds
sqlserverlock_deadlockmicroseconds
sqlserverquery_post_compilation_showplanmicroseconds
sqlserverquery_post_execution_showplanmicroseconds
sqlserverquery_plan_profilemicroseconds
sqlserverquery_post_execution_plan_profilemicroseconds
sqlserverprogress_report_online_index_operationmicroseconds
sqlservercolumnstore_tuple_mover_end_compressmilliseconds
sqlservercolumnstore_tuple_mover_compression_statsmilliseconds
sqlserversql_transactionmicroseconds
sqlserverexecution_warningmicroseconds
sqlserverblocked_process_reportmicroseconds
sqlserverblocked_process_report_filteredmicroseconds
XtpEnginextp_ckptctrl_storage_array_growmicroseconds

Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl