Poniżej przedstawiam poradę, którą opublikowałem w czerwcu 2014 r.  na WSS.pl
Łącząc się do usługi pulpitu zdalnego można czasem uzyskać zaskakujący komunikat „Remote Desktop Connection No Licenses Available for this computer”. Please contact the server administrator.” Poniżej przedstawię jak w bardzo prosty sposób można rozwiązać ten problem.

     W przypadku gdy podczas łączenia się z serwerem przy wykorzystaniu pulpitu zdalnego, pojawi się komunikat informujący nas o tym, że sesja zdalna została rozłączona (patrz Rys. 1), ponieważ nie istnieją żadne licencje dostępowe klienta serwera terminali dla tego komputera należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie czy mamy zainstalowany i skonfigurowany serwer licencji.

rdp

 

Rys. 1

     Jeśli tak to można przystąpić do rozwiązania tego problemu usuwając z rejestru komputera z którego próbujemy się połączyć pewne wpisy .

  1. W pierwszej kolejności uruchamiamy edytor rejestru na maszynie klienckiej.(regedit).
  2. Odszukujemy w rejestrze klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing
  3. Klikamy na MSLicensing.
  4. Z menu podręcznego wybieramy Eksportuj w celu wykonania kopii.
  5. Usuwamy wszystkie klucze z MSLicensing, (Rys. 2) klikając na każdym podkluczu i wybierając z menu podręcznego Usuń.
  6. Zamykamy rejestr i restarujemy komputer.

    regedit

    Rys. 2

Linki:


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl