Statistics Optimize – czy to nowa procedura wspaniałego pakietu Ola Hallengrena ?

Nie, poniżej przedstawię jak można za pomocą procedury IndexOptimize można było wykonać aktualizację samych statystyk bez przebudowy indeksów. Tematem tym zajmował się Brent Ozar i po napisaniu emaila do Ola Hallengrena otrzymał taką odpowiedź:

EXECUTE [dbo].[IndexOptimize]
    @Databases = 'USER_DATABASES' ,
    @FragmentationLow = NULL ,
    @FragmentationMedium = NULL ,
    @FragmentationHigh = NULL ,
    @UpdateStatistics = 'ALL' ,
    @OnlyModifiedStatistics = N'Y' ,
    @LogToTable = N'Y';

Cała sztuczka polega na zadeklarowaniu następujących zmiennych jako NULL:

@FragmentationLow = NULL ,
@FragmentationMedium = NULL ,
@FragmentationHigh = NULL ,


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl