Ostatnio zauważyłem kontrolując kody w T-SQL, że młodzi deweloperzy nie pamiętają prawa de Morgana lub źle go interpretują. W celu przypomnienia takich podstaw omówimy dwa prawa.

I prawo de Morgana jest prawem zaprzeczenia koniunkcji

Zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań ∼(pq) jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych zdań (∼p)∨(∼q).

(∼(pq))⇔((∼p)∨(∼q))

NOT(a AND b) = (NOT a) OR (NOT b)

II prawo de Morgana jest prawem zaprzeczenia alternatyw

Zaprzeczenie alternatywy dwóch zdań ∼(pq) jest równoważne koniunkcji zaprzeczeń tych zdań (∼p)∧(∼q).

(∼(pq))⇔((∼p)∧(∼q))

NOT(a OR b) = (NOT a) AND (NOT b)


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl