W trakcie pracy z SQL Serverem, mozemy dojść do wniosku, że np. ze względów wydajnościowych musimy dokonać zmiany lokalizacji plików bazy systemowej tempdb.
W tym celu w pierwszej kolejności sprawdzamy lokalizację i nazwy plików wchodzących w skład bazy używając procedury składowanej sp_helpfile.

USE tempdb 
GO 
EXEC sp_helpfile 
GO

Procedura zwraca nam następujący wynik:

Kolejne polecenie zmiany lokalizacji plików to modyfikacja lokalizacji plików bazy tempdb:

USE master
GO
ALTER DATABASE tempdb 
 MODIFY FILE (NAME = tempdev, FILENAME = 'C:\new\tempdb.mdf')
GO
ALTER DATABASE tempdb 
  MODIFY FILE (NAME = temp2, FILENAME = 'C:\new\tempdb_mssql_2.ndf') 
GO
ALTER DATABASE tempdb 
 MODIFY FILE (NAME = templog, FILENAME = 'C:\new\tempdb.ldf')
GO

Zmiany na bazie tempdb zaczną obowiązywać dopiero po restarcie usługi SQL Server.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl