Wybrani użytkownicy przypisani są tylko do grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic. Grupa ta przeznaczona jest dla początkujących deweloperów, która ma dostęp tylko do kilku baz produkcyjnych z rolą db_datareader. W wyniku wstępnych testów okazało się że użytkownicy z DOMENA\Group_DevelopmentBasic,
nie mają:

 1. dostępu do jobów – należy umożliwić samo przeglądanie
 2. dostępu do metadanych SSISDB – należy umożliwić samo przeglądanie,
 3. dostępu do katalogu z projektami SSIS – – należy umożliwić samo przeglądanie
 4. możliwości uruchamiania „Execution Plan” – – należy umożliwić samo przeglądanie

 

Rozwiązania problemów:

 

 1. Dodanie do roli SQLAgentReaderRole w bazie msdb grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic
  (dostęp do Jobów, możliwość podglądu bez zmian – rozwiązanie problemu nr I)

 

USE [msdb]
GO
ALTER ROLE [SQLAgentReaderRole] ADD MEMBER [DOMENA\Group_DevelopmentBasic]
GO

 

 1. Dodanie do roli db_datareader w bazie SSISDB grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic
  (możliwość odczytu tabel z metadanymi – rozwiązanie problemu nr II):

 

USE [SSISDB]
GO
ALTER ROLE [db_datareader] ADD MEMBER [DOMENA\Group_DevelopmentBasic]
GO

 

 1. Dodanie do roli db_ssisoperator w bazie msdb grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic
  (dostęp do katalogów SSIS, możliwość podglądu bez zmian – – rozwiązanie problemu nr III)

 

USE [msdb]
GO
ALTER ROLE [db_ssisoperator] ADD MEMBER [DOMENA\Group_DevelopmentBasic]
GO

 

 1. Dodanie uprawnień do planu wykonania dla baz, których konto ma dostęp
  (rozwiązanie problemu nr IV):

 

USE [BAZA1]
GO
GRANT SHOWPLAN TO [DOMENA\Group_DevelopmentBasic]
GO

USE [BAZA2]
GO
GRANT SHOWPLAN TO [DOMENA\Group_DevelopmentBasic]
GO

 

 1. Po dodaniu roli db_ssisoperator w bazie msdb grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic okazało się, że użytkownicy mają dostęp do katalogu SSISDB, ale nie widzą w SSISDB katalogów i projektów. W tym celu należy wykonać punkty od 5 do9:

 

 1. Utworzenie roli ssis_reader w bazie SSISDB w celu umożliwienia dostępu do katalogów i projektów SSIS. Rola ta będzie wymagana również przy modyfikacji widoku catalog.executions w bazie SSISDB – dokładny opis problemu w pkt. 9

 

USE [SSISDB]
GO

CREATE ROLE [ssis_reader] AUTHORIZATION [dbo]
GO

 

 1. Dodanie do roli ssis_reader w bazie SSISDB grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic.

 

USE [SSISDB]
GO

ALTER ROLE [ssis_reader] ADD MEMBER [DOMENA\Group_DevelopmentBasic]
GO

 

 1. Dodanie uprawnień SELECT dla schemy catalog dla roli ssis_reader

 

use [SSISDB]
GO

GRANT SELECT ON SCHEMA::[catalog] TO [ssis_reader]
GO

 

 1. Nadanie uprawnień do odczytu w ramach katalogów dla roli ssis_reader
  1. p.m. na nazwie katalogu SSIS i z menu wybrać Properties
  2. Po otwarciu okna (poniżej) wybrać przycisk Browse. Po otwarciu okna zaznaczyć role ssis_reader
  3. W oknie Excplicit zaznaczyć GRANT dla Permisions: ”Reader” i „Reader Objects”

 

niskieuprawnienia1

 

 1. Wykonując wszystkie powyższe czynności użytkownicy z grupy DOMENA\Group_DevelopmentBasic mają dostęp do projektów i pakietów w katalogach SSIS.

 

 

 • W momencie gdy użytkownicy próbują dla dowolnego pakietu wybrać z menu pozycje Reports->All Executions lub jakikolwiek inny raport to zwracany jest pusty raport.

 

Przypominam, że użytkownicy mają wyłącznie prawa do odczytu danych (rola db_datareader ) na bazie SSISDB i nie są przypisani do roli ssis_admin, a ich rola serwerowa to public.

 

 1. Spowodowane jest to tym, że podczas wyświetlania raportów, SSMS korzysta z widoków SSISDB.catalog.executions i SSISDB.catalog.event_messages. Z widoków tych mogą korzystać tylko użytkownicy, którzy są przypisani do roli ssis_admin lub są przypisani do roli serwerowej sysadmin.

 

W Widokach tych mamy warunek:

 

SSISDB.catalog.executions

 

ALTER VIEW [catalog].[executions]
AS

SELECT     execs.[execution_id],
execs.[folder_name],
…
…
…
ON ossysinfos.[operation_id]= execs.[execution_id]
WHERE     opers.[operation_id] in (SELECT id FROM [internal].[current_user_readable_operations])
OR (IS_MEMBER('ssis_admin') = 1)
OR (IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') = 1)

 

Należy widok ten zmodyfikować do postaci:

 

ALTER VIEW [catalog].[executions]
AS
SELECT     execs.[execution_id],
execs.[folder_name],
…
…
…
ON ossysinfos.[operation_id]= execs.[execution_id]
WHERE     opers.[operation_id] in (SELECT id FROM [internal].[current_user_readable_operations])
OR (IS_MEMBER('ssis_admin') = 1)
-- modyfikacja
OR (IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') = 1) OR (IS_MEMBER('ssis_reader') = 1)
SSISDB.catalog.event_messages

SSISDB.catalog.event_messages

ALTER VIEW [catalog].[event_messages]
AS
SELECT     opmsg.[operation_message_id] as [event_message_id],
opmsg.[operation_id],
…
…
…
WHERE     opmsg.[operation_id] in (SELECT [id] FROM [internal].[current_user_readable_operations])
OR (IS_MEMBER('ssis_admin') = 1)
OR (IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') = 1)

 

Należy widok ten zmodyfikować do postaci:

 

ALTER VIEW [catalog].[event_messages]
AS
SELECT     opmsg.[operation_message_id] as [event_message_id],
opmsg.[operation_id],
…
…
WHERE     opmsg.[operation_id] in (SELECT [id] FROM [internal].[current_user_readable_operations])
OR (IS_MEMBER('ssis_admin') = 1)</pre>
<pre>-- modyfikacja</pre>
<pre>OR (IS_SRVROLEMEMBER('sysadmin') = 1) OR (IS_MEMBER('ssis_reader') = 1) 
 

 

Tym samym umożliwiamy użytkownikom przypisanym do roli ssis_reader korzystanie z tych widoków.

 

Linki:

http://dba.stackexchange.com/questions/78341/permission-to-view-execution-report-in-ssis-catalog

http://sqlwriter.blogspot.com/2013/12/ssiscatalog-report-execution-permission.html


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl