Łatka Microsoftu psująca system.

Tymczasowe rozwiązanie na eksploita w Windows Luka dotyczy sparsowanych linków w systemach z rodziny Windows. Za pomocą odpowiednio przygotowanego eksploita, który uruchamiany jest z przenośnych dysków, może dojść do infekcji systemu operacyjnego. Tymczasowe rozwiązanie, w postaci dezaktywacji tworzenia automatycznych linków powoduje jednak, że system traci na funkcjonalności. Jednak Microsoft na Dowiedz się więcej…

Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit

Microsoft opublikował materiały szkoleniowe dla Visual Studio 2010 i .NET Framework 4.0. Training Kit zawiera demonstracje, prezentacje i laboratoria , ułatwiające poznanie poszczególnych funkcje środowiska wraz z technologiami wchodzącymi w skład platformy: C# 4 Visual Basic 10 F# Parallel Extensions Windows Communication Foundation Windows Workflow Windows Presentation Foundation ASP.NET 4 Windows Dowiedz się więcej…