Tymczasowe rozwiązanie na eksploita w Windows

Luka dotyczy sparsowanych linków w systemach z rodziny Windows. Za pomocą odpowiednio przygotowanego eksploita, który uruchamiany jest z przenośnych dysków, może dojść do infekcji systemu operacyjnego. Tymczasowe rozwiązanie, w postaci dezaktywacji tworzenia automatycznych linków powoduje jednak, że system traci na funkcjonalności. Jednak Microsoft na razie nie znalazł innego sposobu.

Rozwiązanie, jak i stosowne patche z serii MicrosoftFixIt, znaleźć można w artykule bazy wiedzy Microsoftu. Zastosowanie odpowiedniego patha powoduje niestety zamianę graficznych ikon na… puste, widoczne na poniższym zrzucie ekranowym.

Efekt uboczny tymczasowej poprawki Microsoftu.

Microsoft opublikował również hotfixa, który przywraca poprzednie ustawienia. Na stosowną łatkę, która rozwiąże problem bez efektów ubocznych, należy poczekać co najmniej do 10 sierpnia br., kiedy to Microsoft wyda kolejne biuletyny zabezpieczeń.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl