Często może zajść sytuacja, że chcemy sprawdzić poprawność napisanego kodu w T-SQL-u, ale z pewnych przyczyn nie możemy czy też nie chcemy uruchomiać kodu. Z pomocą przychodzi nam SET PARSEONLY.

Składnia:

SET PARSEONLY {ON | OFF}

Zadaniem PARSEONLY ON jest sprawdzenie składni każdej instrukcji Transact-SQL i zwrócenie komunikatu o błędach bez kompilacji lub wykonywania instrukcji.

PARSEONLY OFF wyłącza tryb sprawdzania. MS SQL Server wtedy kompiluje i wykonuje instrukcję.

 set parseonly on
 select 3/0 -- ten fragment przejdzie bez błędu.
 -- składnia jest prawidłowa
 go
 set parseonly off
 select 3/0 -- ten fragment wygeneruje błąd wykonania
 go
 

Uwagi:

  • Zazwyczaj ustawia się  PARSEONLY ON w czasie analizy kodu.
  • Nie należy używać PARSEONLY w procedurach składowanych lub wyzwalaczach.

Dodatkowe informacje na Technet:  http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms178629.aspx


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl