Informacje o tabelach, ilościach wierszy i wielkościach danych zawartych w bazie danych.

Przedstawiam skrypt, który umożliwia wyświtlenie listy wszystkich tabel zawartych, w wybranej bazie danych.  W stworzonej tabeli tymczasowej zawarte są następujące pola: servername – nazwa servera z nazwą instancji, basename – nazwa bazy danych, name – nazwa tabeli, rows – ilość wierszy w tabeli, reserved – ilość zarezerwowanego miejsca w KB, Czytaj dalej…

Sprawdzenie modeli odtwarzania baz danych w MS SQL Server 2000-2008.

W MS SQL Server od wersji 2000 zostały wprowadzone modele odtwarzania, które pomagają w planowaniu kopii bezpieczeństwa. Dostępne są trzy modele odtwarzania: • Pełny (Full recovery) • Rejestracja masowa (Bulk-logged recovery) • Prosty (Simple recovery) Komenda DATABASEPROPERTYEX zwraca  model odtwarzania dla podanej bazy: W odpowiedzi system zwróci jedną nazwę z Czytaj dalej…

Przenoszenie logins, default databases, server roles pomiędzy MS SQL Server 2000.

Po przeniesieniu z jednej instancji na drugą baz danych w MS SQL Server 2000 należy wykonąc kolejne czynności: 1. Przeniesienie do Security: Logins, Server Roles, User Mapping. Na stronie Microsoftu „How to transfer logins and passwords between instances of SQL Server” znajduje się artykuł na ten temat. Opisane są tam Czytaj dalej…

Przenoszenie danych pomiędzy MS SQL Server 2000

Ostatnio musiałem przenieść całą zawartość SQL Servera 2000 na inną maszyne. Od samego początku napotykałem problemy ale dzięki pomocy uzyskanej na forum Codeguru.pl i GoldenLine.pl zebrałem odpowiednią wiedzę, którą chce przedstawić poniżej. 1. Wykonanie kopii zapasowej dziennika transakcji za pomocą polecenia: Wykonujemy to dla wszystkich baz danych umieszczonych na serwerze. Czytaj dalej…

Automatyczny backup i zip baz w MS SQL Server 2000

Przedstawiam skrypt,, który automatycznie wykonuje backup wszystkich baz danych umieszczonych w aktualnej instancji SQL Server 2000. Nazwy wszystkie kopii składają się z prefixu (w tym wypadku używam nazwy instancji serwera), roku, miesiąca i dnia wykonania kopi oraz z samej nazwy bazy danych. Dodatkowo stworzyłem fragment, który jest odpowiedzialny za wykonanie Czytaj dalej…

Automatyczny backup i zip baz w MS SQL Server 2005/2008

Zmęczony ręcznym tworzeniem backupów z SQL Servera oraz pamiętaniem, które bazy należy kopiować zacząłem szukać rozwiązania do automatycznego backupu. Na forum CodeGuru.pl znalazłem namiastkę rozwiązania przedstawiono przez „alazif” . Po modyfikacji i dopisaniu kodu stworzyłem skrypt, który automatycznie wykonuje backup wszystkich baz danych umieszczonych w aktualnej instancji serwera. Nazwy wszystkie Czytaj dalej…