Korzystanie z procedury sp_Whoisactive

Po zainstalowaniu procedury, jeśli zostanie ona wykonana, domyślnie zwraca ona tylko uruchomione procesy użytkownika i dostarcza następujące informacje dla każdego procesu: Kolumna Opis Wyświetlane przez sp_who Pokazane przez sp_who2 dd gg:mm:ss.mss Pokazuje czas trwania polecenia. Możemy użyć tej kolumny do identyfikacji długotrwałych transakcji Nie Nie session_id Identyfikator sesji procesu tak Czytaj dalej…