Kilka słów o skryptach utrzymaniowych Ola Hallengrena

Postanowiłem rozpocząć cykl kilku wpisów na temat skryptów utrzymaniowych stworzonych przez Ola Hallengrana. Od kilku lat używam je i stwierdzam, że z powodzeniem zastępują Maintenance Plany dostępne z poziomu SSMS. Ola Hallengren jest MVP Microsoft Data Platform mieszkającym w Szwecji. Opracował on najlepsze bezpłatne rozwiązanie do utrzymania i konserwacji dla Dowiedz się więcej…

Kroimy tabele na partycje – Sesja na 113. Spotkaniu Data Community, Warszawa

W dniu 1 lutego 2018 poprowadziłem sesje „Kroimy tabele na partycje” na 113 spotkaniu Data Community w Warszawie. W trakcie tej sesji przedstawiłem jedną z technik optymalizacji baz danych jaką jest partycjonowanie tabel i indeksów bazy danych SQL Server. Pozwala ona poprawić wydajność, rozumianą jako szybkość dostępu do danych oraz Dowiedz się więcej…

Skrypt zwracający szczegółową informację o partycjach i zakresach.

Przedstawiam poniżej skrypt, który zwraca szczegółową informację o partycjach i ich zakresach. W zmiennej @TableName należy podać nazwę badanej tabeli wraz ze schemą. DECLARE @TableName SYSNAME = 'sales.InvoiceLinesPartitioning’ SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(pstats.object_id) AS SchemaName ,OBJECT_NAME(pstats.object_id) AS TableName ,ps.NAME AS PartitionSchemeName ,ds.NAME AS PartitionFilegroupName ,pf.NAME AS PartitionFunctionName ,CASE pf.boundary_value_on_right WHEN 0 THEN 'Range Dowiedz się więcej…

SQL Saturday #664 Katowice

W dniu 16 września2017 r. odbył się już drugi w Polsce SQL Saturday #664 w Katowicach, a dokładnie to w Chorzowie. W ramach konferencji można było obejrzeć 6 sesji technicznych podzielonych na 3 równoległe ścieżki, w ramach których znalazły się sesje dotyczące analizy danych, administracji,  rozwiązywania problemów wydajnościowych. Część z Dowiedz się więcej…