Szybki strzał: Zmiana nazw plików z cmd

Jak zmienić nazwy wybranych/wszystkich plików w danym katalogu Najpierw należy uruchomić z poziomu MS Windows „Command Promt” jako Administrator. Poniżej skrypt, który zmienia nazwy plików w aktualnym katalogu. Zmieniamy w tym przykładzie rozszerzenia plików z log na ldf. Skrypt taki można uruchomić również rekursywnie zmieniając nazwy wybranych plików w aktualnym katalogu oraz we wszystkich podkatalogach znajdującym się w wybranym miejscu

Identyfikacja funkcji bazy danych ograniczonych do danej wersji programu SQL Server

Odpowiemy sobie na pytanie czy wybrana baza danych korzysta z funkcji ograniczonych do określonej edycji SQL Server. Po zaimplementowaniu w bazie danych dowolnej funkcji, takiej jak kompresja danych , partycjonowanie, Transparent Data Encryption czy CDC (Change Data Capture) serwera SQL w wersji Enterprise Edition, funkcje te wewnętrznie zmienią sposób, w jaki silnik bazy danych przechowuje informacje w plikach bazy danych. Jeśli baza danych korzysta z którejkolwiek z powyższych funkcji, które zostały specjalnie zaprojektowane do użycia w wersji Enterprise programu SQL Server, nie Dowiedz się więcej…