Prawa de Morgana

Ostatnio zauważyłem kontrolując kody w T-SQL, że młodzi deweloperzy nie pamiętają prawa de Morgana lub źle go interpretują. W celu przypomnienia takich podstaw omówimy dwa prawa. I prawo de Morgana jest prawem zaprzeczenia koniunkcji Zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań ∼(p∧q) jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych zdań (∼p)∨(∼q). (∼(p∧q))⇔((∼p)∨(∼q)) NOT(a AND b) Czytaj dalej…

Operatory bitowe do wykonywania operacji logicznych w T-SQL cz.II

W poprzedniej części Operatory bitowe do wykonywania operacji logicznych w T-SQL cz.I opisane zostały podstawowe operacje bitowe w T-SQL oparte na zmiennych typu bit. Teraz chcę podać przykład wyliczania tego typu operacji dla zmiennych liczbowych np. typu INT. Zasada jest podobna, gdyż na początku liczby trzeba rozpisać na postać binarną, Czytaj dalej…

Operatory bitowe do wykonywania operacji logicznych w T-SQL cz.I

Jeśli potrzeba wykonać operacje logiczne na operatorach bitowych zawartych jako kolumny w tabelach bez problemu można to wykonać z poziomu języka T-SQL SQL Server. T-SQL udostępnia operatory bitowe do wykonywania operacji logicznych na kolumnach tabeli bazy danych SQL Server. Poniżej przedstawię operatory bitowe OR, AND i XOR. Zaczniemy od utworzenia Czytaj dalej…