Szybkie usuwanie wszystkich pustych linii w VS i SSMS

Często robiąc porządki w kodzie chcemy pozbyć wszystkich pustych linii. Im więcej kodu tym więcej pracy. Opisana metoda korzysta  z wyrażenia regularnego (RegEx). W Visual Studio czy też SQL Server Management Studio kombinacją klawiszy CTRL+H wywołujemy okno dialogowe „Find and Replace„. W „Find what:” wpisujemy następujące wyrażenie regularne ^$\n W Dowiedz się więcej…

Różnice pomiędzy TimeSpan.Minutes i TimeSpan.TotalMinutes

Używająć struktury TimeSpan w .NET Framework (Namespace: System, Assembly: mscorlib in mscorlib.dll) reprezentującej przedziały czasowe możemy mylnie zinterpretować m.in. właściwości takie jak Minutes i TotalMinutes.   Rozpatrując strukturę TimeSpan należy zwrócić uwagę na różnice występujące  we właściwościach typów: PropertyName TotalPropertyName   Dla przykładu przestawię różnicę pomiędzy Minutes a TotalMinutes.   Dowiedz się więcej…

Visual Studio Modeling Feature Pack

Pojawiła się dla subskrybentów MSDN, do pobrania  pierwsza paczka dodatkowych funkcjonalności do Visual Studio 2010 w wersji Ultimate -„Visual Studio Modeling Feature Pack”, w którym można znaleźć: C++ Support; XML Import; Web Site Support; Layer Diagram Validation Extensibility; UML Class Diagram Code Generation Opis poszczególnych funkcjonalności można znaleźć na blogu Dowiedz się więcej…