Konfiguracja Database Mail

Konfiguracja, widoki systemowe oraz procedury składowane dotyczące Database Mail, znajdują się są w bazie systemowej MSDB. Działanie oparte jest na usłudze Brokera (Service Broker), czyli wbudowanemu w SQL Server mechanizmowi do przesyłania wiadomości, kolejkowania i obsługi zdarzeń. Wysyłanie maili, z punktu widzenia użytkownika, sprowadza się do wywołania procedury składowanej sp_send_dbmail, Czytaj dalej…