Bardzo często zdarza się, że chcemy utworzyć dysk wzorcowy z zainstalowanym systemem operacyjnym wraz z aplikacjami. Dysk taki można wykorzystać jako wzorzec, który kopiujemy do nowej maszyny, a następnie wprowadzamy zmiany. Można również chcąc utworzyć laboratorium lub środowisko deweloperskie utworzyć jeden główny dysk referencyjny, który będzie dyskiem nadrzędnym i do takiego dysku podpiąć dyski różnicowe.

Dysk różnicowy działa jak dysk podrzędny i nie zawiera pełnej wersji danych na dysku maszyny wirtualnej, a jedynie zmiany dokonane podczas jego działania, tj. to dane, które odróżniają go od rodzica.

Nadrzędny referencyjny obraz vhd pozostaje niezmieniony, a wszystkie potomne maszyny wirtualne utworzone na jego podstawie zapisują zmiany na własnych dyskach.

Tworzenie dysku referencyjnego z systemem operacyjnym i aplikacjami nie różni się praktycznie od tradycyjnego tworzenia normalnej wirtualnej maszyny.

Po utworzeniu nowej maszyny wirtualnej instalujemy niej system operacyjny, który będzie używany jako obraz podstawowy oraz dodajemy aplikacje, które będą wykorzystywane na tym systemie. Ten system operacyjny musi zostać odpowiednio skonfigurowany (zainstalowane powinny być sterowniki, aktualizacje, zmienione ustawienia systemowe). Następnie za pomocą Sysprep należy dokonać depersonalizacji systemu operacyjnego do przyszłego wdrożenia.

cd% SystemRoot% \ System32 \ Sysprep
sysprep / generalize / oobe / shutdown 

W ten sposób otrzymuje się obraz referencyjny maszyny wirtualnej. Nie wolno ponownie uruchamiać tej maszyny. Można teraz usunąć maszynę wirtualną (zapisując plik vhd !!!). Aby uniknąć przypadkowej zmiany tego pliku vhd, który mógłby spowodować awarię wszystkich podrzędnych maszyn wirtualnych, wprowadzimy go w tryb tylko do odczytu.

Kolejny krok to utworzenie kilku zależnych dysków różnicowych (podrzędnych). Podczas tworzenia dysku różnicowego za pomocą menedżera funkcji Hyper-V wybieramy format dysku Vhdx-> Różnicowy, podajemy jego nazwę i ścieżkę do dysku nadrzędnego.

Teraz mając już utworzony nowy dysk różnicowy można utworzyć nową maszynę wirtualną opartą na tym dysku.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl