DBA oznaczone posty

SQL Saturday#824 Kraków

W dniu 9 lutego 2019 odbyła się po raz trzeci w Polsce, a po raz drugi w Krakowie konferencja SQL Saturday #824, na której poprowadziłem sesję „Cut the tables into partitions v.2”

Agenda SQL Saturday#824
Na SQL Saturday#824 z Kamilem Nowińskim
Czytaj dalej

SQL SERVER 2019 – Błąd przy uruchamianiu serwisów Polybase – The request failed or the service did not respond in a timely fashion

Podczas instalacji SQL Server 2019 dwa serwisy:

  • SQL Server PolyBase Engine
  • SQL Server PolyBase Data Movement

nie uruchamiały się. Był generowany błąd „The request failed or the service did not respond in a timely fashion

Komunikat błędu

Przyczyn tego błędu może być kilka:

1. Wygaśnięcie hasła dla konta, na którym uruchomiona była usługa

2. Zmiana hasła dla konta, na którym była uruchomiona usługa bez aktualizacji poświadczeń dla usługi

3. Nieprawidłowa konfiguracja protokołów sieciowych

W tym wypadku była to nieprawidłowa konfiguracja protokołów sieciowych. Należy uruchomić SQL Server Configuration Manager i w SQL Server Network Configuration\Client Protocols oraz w SQL Native Client 11.0 Configuration \Client Protocols włączyć TCP/IP oraz Named Pipes.


włączanie Named Pipes i TCP/IP

Po tej czynności wystarczy zrestartować usługi SQL Server a następnie ponownie uruchomić usługi Polybase

Działające usługi PolyBase
Czytaj dalej

Update w pętli dużej ilości danych tak aby nie przepełnić loga

Bardzo często zdarza się, że trzeba dokonać zmian na wielu milionach rekordów. Wykonując update czy delete na takiej ilości rekordów w ramach jednej transakcji doprowadzamy do sytuacji rozrostu loga transakcyjnego.

Oczywiście jeżeli byśmy takie operacje wykonywali małymi porcjami to powstało by dużo transakcji i po zakończeniu każdej z nich silnik sql serwera wstawiał by ponownie dane do loga transakcyjnego wykorzystując już zwolnione miejsca (Recovery model = SIMPLE)

Poniżej przedstawiam przykładowy kod:

Czytaj dalej
DBBS