Nie można usunąć Maintenance Plan – błąd Indeks poza zakresem

Zaobserwowałem problem z planem konserwacji (Maintenance Plan), którego nie mogę usunąć. Podczas próby skasowania pojawia się następujący błąd: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.Parameter name: index (mscorlib) Analogiczny błąd powstaje przy próbie wykasowania joba, który został utworzony z poziomu Maintenance Dowiedz się więcej…

Identyfikacja funkcji bazy danych ograniczonych do danej wersji programu SQL Server

Odpowiemy sobie na pytanie czy wybrana baza danych korzysta z funkcji ograniczonych do określonej edycji SQL Server. Po zaimplementowaniu w bazie danych dowolnej funkcji, takiej jak kompresja danych , partycjonowanie, Transparent Data Encryption czy CDC (Change Data Capture) serwera SQL w wersji Enterprise Edition, funkcje te wewnętrznie zmienią sposób, w Dowiedz się więcej…

Tworzenie własnej procedury składowanej jako procedury systemowej

Często zdarza się, że gdy korzystamy z wbudowanych procedur składowanych SQL Server to czegoś nam brakuje. Zacznijmy od tego, że takie procedury składowane traktowane jako systemowe procedury SQL server charakteryzują się tym, że: Tworząc procedurę składowaną w systemowej bazie danych master SQL Server z prefixem sp_ Podczas uruchamiania procedury z Dowiedz się więcej…

Sprawdzanie statusu IFI (Instant File Initialization)

W SQL Server pliki danych mogą być inicjowane natychmiastowo, jeśli to konkretne ustawienie jest włączone. Natychmiastowa inicjalizacja pliku rezerwuje miejsce na dysku bez wypełniania go zerami. Zamiast tego zawartość dysku jest nadpisywana w miarę zapisywania nowych danych w plikach. Ten mechanizm to IFI – Instant File Initialization czyli natychmiastowa inicjalizacja Dowiedz się więcej…

Sys.dm_os_ Performance_counters – opis wartości liczników

„Performance counters”, które są elementem SQL Server wykorzystujemy jako narzędzia do monitorowania różnych aspektów kondycji instancji. Jest on dostępny jako dynamiczny widok zarządzania (DMV) w SQL Server, a mianowicie sys.dm_os_ Performance_counters . Dane uzyskiwane z tego widoku mają postać surową, którą dopiero należy odpowiednio zinterpretować, zanim będzie można je zastosować. Dowiedz się więcej…