Skrypty oznaczone posty

Wielkość plików baz danych z ilością nie wykorzystanej powierzchni.

Poniżej skrypt wyświetlający wielkość plików baz danych z ilością nie wykorzystanej powierzchni.

Czytaj dalej

Historia wykonywanych kopii baz danych

Przedstawiam skrypt, który wyświetla informacje o wykonywanych kopiach baz danych.

Czytaj dalej

Skrypt zwracający szczegółową informację o partycjach i zakresach.

Przedstawiam poniżej skrypt, który zwraca szczegółową informację o partycjach i ich zakresach. W zmiennej @TableName należy podać nazwę badanej tabeli wraz ze schemą.

Czytaj dalej

Procedura zwracająca nazwę FG na podstawie funkcji, schemy i kolumny partycjonującej

Na co dzień pracując z tabelami i indeksami partycjonującymi stworzyłem procedurę, która na podstawie parametrów wejściowych zwraca nazwę grupy plików, na której założona jest wybrana partycja.

Parametry wejściowe procedury to:

  • @PartitionFunction – nazwa funkcji partycjonującej
  • @PartitionSchema – nazwa schemy partycjonującej
  • @RangeValue – wartość kolumny partycjonującej. Uwaga, obsługiwany jest typ INT . Dla innych typów kolumn partycjonujących należy zmodyfikować kod.
Czytaj dalej

Przenosimy pliki bazy tempdb

W trakcie pracy z SQL Serverem, mozemy dojść do wniosku, że np. ze względów wydajnościowych musimy dokonać zmiany lokalizacji plików bazy systemowej tempdb.
W tym celu w pierwszej kolejności sprawdzamy lokalizację i nazwy plików wchodzących w skład bazy używając procedury składowanej sp_helpfile.

Procedura zwraca nam następujący wynik:

Kolejne polecenie zmiany lokalizacji plików to modyfikacja lokalizacji plików bazy tempdb:

Czytaj dalej

Problem z instalacją AdventureWorks2008R2 OLTP w SQL Server 2008R2 na WinXP SP3

Podczas instalacji skryptu dla bazy AdventureWorks2008R2 OLTP instalowanego na SQL Server 2008R2 w systemie Windows XP SP3 uzyskujemy błąd:
„Operating system error -2147024891: „0x80070005 filestream”

W internecie można znaleźć kilka różnych opisów tego problemu. Poniżej przedstawiam jedno z działających rozwiązań.

Generalnie chodzi o to, że MS SQL Server 2008 R2 uruchomiony jest z poświadczeniami konta wbudowanego:

NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE i nie ma wtedy odpowiednich
uprawnień do założenia folderu z FILESTREAM podczas zakładania bazy.

Uzyskujemy wtedy taki komunikat:

"Below is the error using C:\Data
STREAMFCB::Startup: Operating system error 0x80070005(Access is denied.)
occurred while creating or opening file 'c:\data\filestreamP1'. Diagnose and
correct the operating system error, and retry the operation."

Jedną z rad jest odinstalowanie „Aktualizacji zabezpieczeń systemu Windows KB956572„.

Ale co gdy nie mamy zainstalowanej łatki lub odinstalowanie nie pomaga ?

Ja na serwerze zatrzymałem usługę „SQL SERVER” oraz „SQL Full-Text Filter Daemon Launcher” a następnie
uruchomiłem ją z logując się kontem wbudowanym jako LocalSystem.

Instalacja pr...

Czytaj dalej
DBBS