Systemy oznaczone posty

Łatka Microsoftu psująca system.

Tymczasowe rozwiązanie na eksploita w Windows

Luka dotyczy sparsowanych linków w systemach z rodziny Windows. Za pomocą odpowiednio przygotowanego eksploita, który uruchamiany jest z przenośnych dysków, może dojść do infekcji systemu operacyjnego. Tymczasowe rozwiązanie, w postaci dezaktywacji tworzenia automatycznych linków powoduje jednak, że system traci na funkcjonalności. Jednak Microsoft na razie nie znalazł innego sposobu.

Rozwiązanie, jak i stosowne patche z serii MicrosoftFixIt, znaleźć można w artykule bazy wiedzy Microsoftu. Zastosowanie odpowiedniego patha powoduje niestety zamianę graficznych ikon na… puste, widoczne na poniższym zrzucie ekranowym.

Efekt uboczny tymczasowej poprawki Microsoftu.

Microsoft opublikował również hotfixa, który przywraca poprzednie ustawienia. Na stosowną łatkę, która rozwiąże problem bez efektów ubocznych, należy poczekać co najmniej do 10 sierpnia br., kiedy to Microsoft wyda kolejne biuletyny zabezpieczeń.

Czytaj dalej

Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit

Microsoft opublikował materiały szkoleniowe dla Visual Studio 2010 i .NET Framework 4.0.

Training Kit zawiera demonstracje, prezentacje i laboratoria , ułatwiające poznanie poszczególnych funkcje środowiska wraz z technologiami wchodzącymi w skład platformy:

 • C# 4
 • Visual Basic 10
 • F#
 • Parallel Extensions
 • Windows Communication Foundation
 • Windows Workflow
 • Windows Presentation Foundation
 • ASP.NET 4
 • Windows 7
 • Entity Framework
 • ADO.NET Data Services
 • Managed Extensibility Framework
 • Visual Studio Team System

Download Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit

Czytaj dalej

BgInfo v4.16

By Bryce Cogswell

Published: October 1, 2009

Download BgInfo (387 KB)

Rate:

Introduction

How many times have you walked up to a system in your office and needed to click through several diagnostic windows to remind yourself of important aspects of its configuration, such as its name, IP address, or operating system version If you manage multiple computers you probably need BGInfo. It automatically displays relevant information about a Windows computer on the desktop’s background, such as the computer name, IP address, service pack version, and more. You can edit any field as well as the font and background colors, and can place it in your startup folder so that it runs every boot, or even configure it to display as the background for the logon screen.

Because BGInfo simply writes a new desktop bitmap and exits you don’t have to worry about it consuming system resources or interfering with other applications.

Sysinternals BgInfo

Czytaj dalej
DBBS