Dynamiczna budowa kodu a znak ’

Budując kod T-SQL dynamicznie wielokrotnie można spotkać się z problemem znaku ’. Np. mając do dyspozycji fragment kodu z „Jak podłączyć bazy typu dbf (dBase) do MS SQL Server ?” SELECT Pole_1, Pole_2, …, Pole_n FROM OPENROWSET(’MSDASQL’,’Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DBQ=C:\Temp’,’SELECT * FROM BazaDBF’) chcąc np. dynamicznie zmieniać ścieżkę C:\Temp należało Dowiedz się więcej…

Transpozycja Tabeli czyli taki tam mały pseudo Pivot

Przedstawiam kod do transpozycji tabeli. Kiedyś potrzebowałem coś podobnego pod MS SQL Server 2000. Chciałem użyć Pivota ale ….to nie ta wersja. Proszę o uwagi i ewentualne propozycje zmian. CREATE TABLE #t("Nazwa" varchar(20), "Wartosc" int); INSERT INTO #t VALUES (’KOLUMNA1′,2); INSERT INTO #t VALUES (’KOLUMNA2′,4); INSERT INTO #t VALUES (’KOLUMNA3′,6); Dowiedz się więcej…

Jak podłączyć bazy typu dbf (dBase) do MS SQL Server ?

Z problemem tym zetknąłem się niedawno.  Jeszcze stare bazki dbf-owe nie upadły jeszcze. Na różnych forach są opisy, które nie do końca działają lub opisują tylko część problemu. W pierwszej kolejności aby można było tworzyć zapytania ad-hockowe do tych baz należy zmienic konfigurację SQL Servera: — rozszerzenie na opcje zaawansowane Dowiedz się więcej…