Sprawdzenie modeli odtwarzania baz danych w MS SQL Server 2000-2008.

W MS SQL Server od wersji 2000 zostały wprowadzone modele odtwarzania, które pomagają w planowaniu kopii bezpieczeństwa. Dostępne są trzy modele odtwarzania: • Pełny (Full recovery) • Rejestracja masowa (Bulk-logged recovery) • Prosty (Simple recovery) Komenda DATABASEPROPERTYEX zwraca  model odtwarzania dla podanej bazy: Select DATABASEPROPERTYEX (’nazwa_bazy_danych’, 'recovery’) W odpowiedzi system Dowiedz się więcej…

Jak po numerze builda MS SQL Servera sprawdzić jego zawartość?

Na stronie blogu http://sqlserverbuilds.blogspot.com/#sql2008r2 umieszczona została nieoficjalna lista przedstawiająca dla wybranego builda wersję, edycję, datę updatu, hotfix, KB od wersji SQL Server 7.0 do SQL Server 2008R2. RTM (Gold, no SP) SP1 SP2 SP3 SP4 SQL Server 2008 R2 codename Kilimanjaro 10.50.1600.1 SQL Server 2008 codename Katmai 10.00.1600.22 10.00.2531 SQL Dowiedz się więcej…

Przenoszenie logins, default databases, server roles pomiędzy MS SQL Server 2000.

Po przeniesieniu z jednej instancji na drugą baz danych w MS SQL Server 2000 należy wykonąc kolejne czynności: 1. Przeniesienie do Security: Logins, Server Roles, User Mapping. Na stronie Microsoftu „How to transfer logins and passwords between instances of SQL Server” znajduje się artykuł na ten temat. Opisane są tam Dowiedz się więcej…

Przenoszenie danych pomiędzy MS SQL Server 2000

Ostatnio musiałem przenieść całą zawartość SQL Servera 2000 na inną maszyne. Od samego początku napotykałem problemy ale dzięki pomocy uzyskanej na forum Codeguru.pl i GoldenLine.pl zebrałem odpowiednią wiedzę, którą chce przedstawić poniżej. 1. Wykonanie kopii zapasowej dziennika transakcji za pomocą polecenia: BACKUP LOG NazwaBazyDanych TO DISK=’C:\NazwaBazyDanych_LogBackup.trn’ Wykonujemy to dla wszystkich Dowiedz się więcej…

Automatyczny backup i zip baz w MS SQL Server 2000

Przedstawiam skrypt,, który automatycznie wykonuje backup wszystkich baz danych umieszczonych w aktualnej instancji SQL Server 2000. Nazwy wszystkie kopii składają się z prefixu (w tym wypadku używam nazwy instancji serwera), roku, miesiąca i dnia wykonania kopi oraz z samej nazwy bazy danych. Dodatkowo stworzyłem fragment, który jest odpowiedzialny za wykonanie Dowiedz się więcej…

Automatyczny backup i zip baz w MS SQL Server 2005/2008

Zmęczony ręcznym tworzeniem backupów z SQL Servera oraz pamiętaniem, które bazy należy kopiować zacząłem szukać rozwiązania do automatycznego backupu. Na forum CodeGuru.pl znalazłem namiastkę rozwiązania przedstawiono przez „alazif” . Po modyfikacji i dopisaniu kodu stworzyłem skrypt, który automatycznie wykonuje backup wszystkich baz danych umieszczonych w aktualnej instancji serwera. Nazwy wszystkie Dowiedz się więcej…