Sprawdzenie poprawność składni T-SQL bez uruchamiania kodu

Często może zajść sytuacja, że chcemy sprawdzić poprawność napisanego kodu w T-SQL-u, ale z pewnych przyczyn nie możemy czy też nie chcemy uruchomiać kodu. Z pomocą przychodzi nam SET PARSEONLY. Składnia: SET PARSEONLY {ON | OFF} Zadaniem PARSEONLY ON jest sprawdzenie składni każdej instrukcji Transact-SQL i zwrócenie komunikatu o błędach Czytaj dalej…

Własne definicje błędów w MS SQL Server

Często spotykamy się z sytuacjami gdzie tworząc swoje procedury składowane używamy funkcji RAISERROR() i obsługujemy podobne systuacje (zdarzenia) wyjątkowe. Używając sp_addmessage możemy dodać na stałe własny często występujący komunikat błędów. Sp_addmessage dodaje do sys.messages nasz własny komunikat błędu, który jesteśmy wstanie wywołać przy pomocy Raiserror(). I tak np. utworzymy nowy Czytaj dalej…