Przy pomocy DROP można wykasować od razu zawartość kilku tabel przy pomocy pojedynczej instrukcji.

Zazwyczaj stosując instrukcję DROP jesteśmy przyzwyczajeni, że możemy wykasować przy jej pomocy tylko jeden obiekt np. tabela, procedura czy też baza.

W instrukcji tej można jednak podać kilka wartości.

W celu wykasowania zawartości kilku tabel należy podać w instrukcji:

 DROP Table tabela1, tabela2, ...., tabelaN
 GO

Uwaga: Nie można przy pomocy TRUNCATE wykasować zawartości kilku tabel naraz !!!

W analogiczny sposób można wykasować kilka procedur:

DROP PROCEDURE procedura1, procedura2, ..., proceduraN
GO

lub kilka baz:

DROP DATABASE baza1, baza2, ..., bazaN
GO

Linki:


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl