Instalację należy przeprowadzić z uprawnieniami Administratora. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego programu SQL Server, należy chwilę odczekać, do momentu kiedy zostaną wypakowane pliki tymczasowe. Pierwszym jest wybór opcji ”Planing->Hardware and Software Requirements” na grafice poniżej:

 

instsqldynamicst03

 

Instalator sprawdza wtedy zasoby sprzętowe oraz wymagane oprogramowanie do instalacji SQL Server. Kolejny krok to wybranie opcji Instalation a w niej New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation. Poniżej przedstawiono okno z wyborem opcji.

 

instsqldynamics04

Kolejny krok to sprawdzanie czy nie wystąpi problem w trakcie instalacji i czy wszystkie ustawienia systemu są prawidłowe:

 

instsqldynamics05

 

W kolejnym oknie należy potwierdzić podpowiadany Product Key klikając na Next

 

instsqldynamics06

 

Kolejne okno przedstawia proces doinstalowania dodatków SQL. W tym kroku wymagany jest dostęp do Internetu.

 

instsqldynamics07

 

Następny krok to wybór SQL Server Feature Installation

 

instsqldynamics08

 

Poniżej przedstawiono elementy, które należy wybrać do doinstalowania do instancji SQL Server.

instsqldynamics09

Komponenty które mają być instalowane:

 • Database Engine Services
 • SQL Server Replication
 • Full-Text Search
 • Reporting Services
 • SQL Server Data Tools (dawny Business Intelligence Development Studio)
 • Client Tools Connectivity
 • Client Tools Backwards Compatibility
 • SQL Server Books Online
 • Management Tools – Basic
 • Management Tools – Complete

 

Po wybraniu SQL Server Data Tools w następnym kroku instalator sprawdza dostępność dodatków niezbędnych do prawidłowej pracy SSDT w systemie Windows.

instsqldynamics10

 

Kolejny krok polega na wybraniu instancji domyślnej SQL Server (Default instance) czyli MSSQLSERVER.

UWAGA!!!. Nie należy wybierać instancji nazwanej.

instsqldynamics11

 

Następnie instalator sprawdza ilość dostępnego miejsca na dysku.

instsqldynamics12

Na zakładce „Service Accounts” należy dla wszystkich usług ustawić AccountName zgodnie z założonymi i dodanymi do grupy Administrators kontami domenowymi. Konta te powinny być założone przed rozpoczęciem procesu instalacji.

 

instsqldynamics13

 

Na zakładce „Collation” należy ustawić Polish_CI_AS

instsqldynamics14

W kolejnym oknie należy ustawić tryb autentykacji na Windows authentication mode, dodać do listy administratorów SQL Servera (Konta domenowe oraz dla naszej wygody wyłącznie na serwerze testowym lub deweloperskim konto lokalne np. Administrator2).

instsqldynamics15

 

Na zakładce „Data Directories” należy wprowadzić prawidłowe ścieżki dla plików bazy, logów czy backupu.

 • C:\MSSQLDYN\DATA – katalog na pliki bazy (User Database Directory)
 • C:\MSSQLDYN\LOG – katalog na pliki logów bazy (User Database Log Directory)
 • C:\MSSQLDYN\TEMPDB – katalog na pliki bazy TempDB (Temp DB directory, TempDB log Directory)
 • C:\MSSQLDYN\BACKUP- katalog na pliki backup (Backup directory)
 • C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ (Data root directory)

instsqldynamics16

 

Na zakładce „FILESTREAM” odznaczamy wszystkie opcje.

 

instsqldynamics17

 

W oknie „Error Reporting” należy odznaczyć wysyłanie raportów z błędami do Microsoft. (Na serwerze produkcyjnym brak jest dostępu do internetu).

instsqldynamics18

 

W kolejnym kroku następuję ostateczna weryfikacja ustawień przed rozpoczęciem procesu instalacji. :

instsqldynamics19

 

W oknie „Ready to Install” to podsumowanie wybranych opcji przed instalacją.

instsqldynamics20

 

Klikając w tym momencie na Install potwierdzamy rozpoczęcie procesu instalacji.

instsqldynamics21

 

Po zakończonej instalacji wyświetlane jest okno z podsumowaniem procesu instalacyjnego.

 

instsqldynamics22

Po kliknięciu na Close proces instalacji SQL Server 2012 zostaje zakończony. .

 


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl