Konfiguracja zapory dla FILESTREAM w MS SQL Server 2012

W celu uzyskania dostępu do FILESTREAM w MS SQL Server 2012 w systemie MS Windows 7 z włączoną „Zaporą Windows należy prawidłowo skonfigurować połączenia przychodzące.

W tym celu w „Panelu Sterowania” należy uruchomić zaawansowane ustawienia „Zapory Windows„, a następnie dodać

w nich dwie nowe reguły dla połączeń przychodzących:

1. Nowa reguła dla połączeń przychodzących otwierająca port TCP 139

2. Nowa reguła dla połączeń przychodzących otwierająca port TCP 445

Tagi:  

DBBS