Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią opisującą proces instalacji MS SQL Server 2012 SP1 w wersji Developer w środowisku MS Windows Server 2012 R2 dla potrzeb instalacji MS Dynamics.

Uwaga: Do prawidłowej instalacji SQL Server wymagany jest system operacyjny MS Windows Server 2008R2 z SP1 lub MS Windows Server 2012 /2012R2. W tym przypadku instalacja odbyła się na systemie operacyjnym MS Windows Server 2012 R2

 

Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do instalacji SQL Serwera jest sprawdzenie czy w systemie operacyjnym są zainstalowane następujące dodatki

Dla systemu Windows Server 2008R2 SP1 powinien mieć zainstalowane dodatki:

 • .NET Framework 3.5
 • Windows Installer 4.5

Dla systemu Windows Server 2012 R2 powinien mieć włączone .NET Framework 3.5 Features w Server Manager:

 

 

W Windows Server 2012R2 wbudowany jest już Windows Installer 4.5.

Na domenie DYNAMICS.local powinni być już założeni następujący użytkownicy:

 • crm_test_ssrs: konto dla Reporting Services
 • crm_test_inst: konto instalacyjne CRM’a
 • crm_test_sqlagent: konto agenta dla SQL dla CRM’a
 • crm_test_sqlengine: konto admina dla silnika SQL dla CRM’a
 • crm_test_sqlinst: konto instalacyjne SQL dla CRM’a. Pełne prawa administracyjne

 

Użytkowników tych należy dodać w „Computer Management” do grupy Administrators serwera na którym przeprowadzana jest instalacja.

 

instsqldynamics02

 

 

Potem należy utworzyć konto administratora lokalnego np. Administrator2 lub wykorzystać już istniejące Administrator, aby w dalszym procesie dodać użytkownika lokalnego jako administratora SQL Servera. Należy jednak pamiętać, że ta czynność jest wykonywana wyłącznie na serwerze testowym SOFRECOM, dla naszej wygody. Nie należy jednak dodawać w rozwiązaniach produkcyjnych kont lokalnych z uprawnieniami administratora ze względu na wymogi bezpieczeństwa.

Następny krok to przygotowanie struktury katalogów na dysku C:

 • C:\MSSQLDYN\DATA – katalog na pliki bazy
 • C:\MSSQLDYN\LOG – katalog na pliki logów bazy
 • C:\MSSQLDYN\TEMPDB – katalog na pliki bazy TempDB
 • C:\MSSQLDYN\BACKUP- katalog na pliki backup

Binaria powinny być zainstalowane w domyślnej lokalizacji na dysku C:

 • C:\Program Files\Microsoft SQL Server

 


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl