Po zakończonym procesie instalacji SQL Servera, należy uruchomić SQL Server Configuration Manager i włączyć TCP/IP oraz Named Pipes.

instsqldynamics23

 

Realizujemy to rozwijając SQL Native Client 11.0 Configuration i klikając na Client Protocols w lewej części okna. W prawej części pojawia się lista protokołów.

 

Po włączeniu tych protokołów należy wykonać restart usługi SQL Servera.

instsqldynamics24

 

Realizujemy to rozwijając SQL Server Services i klikając na nim w lewej części okna. W prawej części pojawia się lista usług, z której wybieramy SQL Server (MSSQLSERVER) i klikamy p.p.. Z menu kontekstowego wybieramy Restart.


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl