Nowy CU2 do SQL Server 2016 już jest.

W dniu 22 września 2016 pojawił sie nowy CU2 do SQL Server 2016.

Szczegóły na „Cumulative Update 2 for SQL Server 2016”

DBBS