Opublikowano materiały z SQLDay2010.

Na stronie http://sqlday.pl/ opublikowano materiały z konferencji SQLDay2010, która odbyła się w grudniu 2010 r.

DBBS