Plan zasilania określa, w jaki sposób system operacyjny ma korzystać z energii. Każdy OS Windows ma trzy domyślne plany zasilania. Ponadto można tworzyć i instalować niestandardowe plany.

Trzy domyślne plany.

Zrównoważony

W tym planie zasilanie jest dostosowane do potrzeb. Moc obliczeniowa procesora jest wykorzystywana w stopniu zależnym od ogólnego obciążenia powodowanego przez aplikacje. Plan ten ma zapewniać wydajne zużycie pamięci przy minimalnym wpływie na wydajność.

Wysoka wydajność

To ustawienie zwiększa wydajność procesora i innego sprzętu serwera kosztem wyższego zużycia energii.

Oszczędzanie energii

Ten plan powoduje ograniczenie wydajności w celu zmniejszenia zużycia energii i kosztów pracy serwera. W odróżnieniu od poprzednich plan ten ogranicza szybkość procesora do określonego procentu jego możliwości

Od wersji Windows Server 2008 domyślnym planem zasilania jest Zrównoważony. Ma to niekorzystny wpływ na SQL Server spowodowany zmniejszeniem wydajności. W związku z tym powinien być włączony plan Wysokiej wydajności.

Pozostawienie planu Zrównoważonego może prowadzić do problemu „parkowania rdzeni”, że niektóre rdzenie procesora są wyłączane. Problem ten może też wystąpić niezależnie od niskiej wydajności związanej z planem zasilania ustawionym na Zrównoważony.

Można to zmierzyć za pomocą bezpłatnego programu CPU-Z.

Od wersji Windows Server 2012 parkowanie rdzeni jest domyślnie wyłączone, pozostaje tylko zmiana ustawienia planu zasilania.

Szczegółowe omówienie parkowania rdzeni i wykrywania tego zjawiska za pomocą monitora zasobów znajdziemy w artykule 281479 z bazy KB http://support.microsoft.com/kb/2814791

W celu zmiany planu zasilania w pierwszej kolejności należy sprawdzić ustawienia w BIOSie serwera i włączyć opcje zarządzania zasilaniem przez system operacyjny.

Jeśli nie zostaną zmienione ustawienia w BIOS-ie, system operacyjny nawet po wybraniu planu Wysoka wydajność nadal będzie działał zgodnie z planem Zrównoważony. Zmiany w BIOS-ie związane są z przestojem w pracy serwera.

Kolejny krok to zmiana planu zasilania. Z poziomu Powershell na serwerze sprawdzamy ustawienia planów zasilania wpisując instrukcję

powercfg –list

 

Aktywny plan zaznaczony jest gwiazdką. Do zmiany planu służy instrukcja

powercfg –setactive {GUID planu}


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl